Pædagogik

Pædagogikken i Mulighedernes Børnehus

 


Pædagogiske overvejelser

 

Mennesker har uendelig stor værdi og det gennemsyrer vores børnesyn, at hvert barn er værdifuldt og værdigt til at være elsket og respekteres blot ved at være til. Vi værner om hvert barns ret til at blive mødt og til at udvikle sig. Tryghed og trivsel er afgørende for at mennesker blomstrer, så det må være en forudsætning for hverdagen. Derfor er omsorg, nærvær, tålmodighed, barmhjertighed og anerkendelse altid vores intention.


På det fundament står vores pædagogiske praksis, alt imens vi præsenterer børnene for passende udfordringer og oplevelser. Ved at vise dem nye og spændende sider af verden i deres tempo. vi arbejder målrettet på at hjælpe børnegruppen og hvert barn til at identificere, udfolde og værdsætte hinandens og egne ressourcer. Børnenes medfødte nysgerrighed og spirende passioner er med til at forme hverdagen, for deres motivation er værdifuld og giver dem lyst til at afprøve, undersøge og lære nye ting med os voksne som rollemodeller.

 

Alle børn har dagligt enetid med en voksen og i hovedreglen prioriteres det at 1 voksen tager på tur eller andet med 1-3 børn, fordi det giver en helt anden relation.

 

Den pædagogiske linje, som vi følger hedder educare og dækker over en samtidig forekomst af omsorg,læring og dannelse. På et fundament af omsorg, tryghed og forudsigelighed udvikler børnene personlige færdigheder og kompetencer, normer og holdninger.

 

Udvikling og læring skal komme naturligt igennem leg, daglige aktiviteter og sjove oplevelser. Når man er 0-6 år kan selv den mindste ting give en kæmpe oplevelse; At se en snegl krybe hen over fliserne, at hoppe rundt til skøn musik, at bage en fladtrykt bolle eller at bygge hule sammen med sin bedste ven- alt sammen ting der kan være med til at udvikle barnet på forskellig måde. Ligesom de daglige aktiviteter, som måltider, putning, skiftesituationer, af- og påklædning osv. er vigtige kilder til udvikling af barnet.

 

Når det er sagt, så har små børn også brug for den frie leg. Det er her de bl.a. bearbejder indtryk fra deres liv og de efterligner det de ser mor, far eller andre gøre. De øver sig altså i at begå sig i livet og udvikler deres personlighed ved at spejle sig i andre, det være sig såvel børn som voksne.