Pædagogik

Pædagogikken i Mulighedernes Børnehus

 


Pædagogiske overvejelser

 

De gennemgående temaer i institutionen er tryghed, omsorg, nærvær og anerkendelse. Dette ønsker vi at implementere i hverdagen alt imens vi præsenterer børnene for passende udfordringer og oplevelser. Ved at vise dem nye og spændende sider af verden vækker vi deres nysgerrighed og giver dem lyst til at afprøve, undersøge og lære nye ting med os voksne som rollemodeller.

 

Vi giver alle børn enetid med en voksen og prioriterer at 1 voksen tager på tur eller andet med 1-3 børn, fordi det giver en helt anden relation.

 

Den pædagogiske linje, som vi følger hedder educare og dækker over en samtidig forekomst af omsorg, undervisning og opdragelse. På et fundament af omsorg, tryghed og forudsigelighed udvikler børnene personlige færdigheder og kompetencer, normer og holdninger.

 

Udvikling og læring skal komme naturligt igennem leg, daglige aktiviteter og sjove oplevelser. Når man er 0-6 år kan selv den mindste ting give en kæmpe oplevelse; At se en snegl krybe hen over fliserne, at hoppe rundt til skøn musik, at bage en fladtrykt bolle eller at bygge hule sammen med sin bedste ven- alt sammen ting der kan være med til at udvikle barnet på forskellig måde. Ligesom de daglige aktiviteter, som måltider, putning, skiftesituationer, af- og påklædning osv. er vigtige kilder til udvikling af barnet.

 

Når det er sagt, så har små børn også brug for den frie leg. Det er her de bl.a. bearbejder indtryk fra deres liv og de efterligner det de ser mor, far eller andre gøre. De øver sig altså i at begå sig i livet og udvikler deres personlighed ved at spejle sig i andre, det være sig såvel børn som voksne.

 

Pædagogiske læreplaner