Tryghed

Tryghed og forudsigelighed giver børn de bedste vilkår

 Det er en stor ting i et lille barns liv at starte i vuggestue. Det er helt nye rammer med nye børn, nye voksne. Mange skal undvære mor og far for første gang. Der er i det hele taget ikke noget som helst at sige til at barnet såvel som dets forældre ofte har det svært med denne milepæl.

 

Vi har respekt for den udfordring der er at være forældre og endnu større respekt for de behov barnet har i denne store omvæltning. Vi er meget ydmyge overfor den tillid, I forældre viser os og overfor det kæmpestore ansvar vi har for ethvert barn. Nogle børn buldrer ind ad døren den første dag og er allerede faldet til inden vi får sagt velkommen, imens andre er længere tid om, at vænne sig til de nye rammer, og begge dele er helt normalt.

 

Vi tilbyder al den tid der skal til, for at alle er trygge og vi har tid til alle de samtaler, der er behov for.

 

Alle børn har en primærvoksen, så det er overskueligt hvem jeres barn og I skal forholde jer til. På den måde bliver barnet hurtigt tryg ved en lille gruppe jævnaldrende børn og kan derfra udvide deres relationer i det tempo, der passer.

 

Børnehavetiden

 

Børnehavebørnene her hos os har samme normering som vuggestuebørnene, for de er i den samme trygge gruppe, som de kender og har fulgt fra start, så der er ingen kvalitetsforringelse i at komme i børnehave og der er ikke som sådan et skift i børnenes øjne! Vi har masser af daglige stunder i grupper der er mere aldersinddelt, men overordnet, så deles børnene ikke op.

 

Vi vægter selvværd, selvhjulpenhed og skoleparathed højt og mener at disse ting går hånd i hånd i en sund udvikling, og vi prioriterer at have de bedste forudsætninger til at være nærværende voksne og lade børnene deltage i de praktiske ting. Alle børn har stilletid midt på dagen, så formiddagen kan fordøjes og barnet an rumme eftermiddagen. Stilletid er individuel. Nogle børn sover, andre hviler og igen andre har stille aktiviteter. Det er selvfølgelig noget vi taler om løbende.

 

 

 
 
 
 
 
 

Telefon 26700788