Tryghed

Tryghed og forudsigelighed giver børn de bedste vilkår

 


 

At starte i vuggestue

Det er en stor ting i et lille barns liv at starte i vuggestue. Det er helt nye rammer med nye børn, nye voksne. Mange skal undvære mor og far for første gang. Der er i det hele taget ikke noget som helst at sige til at barnet såvel som dets forældre ofte har det svært med denne milepæl.

 

Vi har respekt for den udfordring der er at være forældre og endnu større respekt for de behov barnet har i denne store omvæltning. Vi er meget ydmyge overfor den tillid, der vises os og overfor det kæmpestore ansvar vi har for at ethvert barn får en tryg og god indkøring i vuggestuen. Nogle børn buldrer ind ad døren den første dag og er allerede faldet til inden vi får sagt velkommen, imens andre er længere tid om, at vænne sig til de nye rammer, og begge dele er helt normalt.

 

Vi tilbyder en opstartssamtale med den primær voksne i ugen op til opstart. Her er det muligt, at blive vist rundt, hvis det ønskes, få besvaret alle de spørgsmål, som der måtte være samt lejlighed til at barnet kan få lov at lege lidt i de nye rammer

 

I Mulighedernes vuggestue og børnehave har alle børn ind en primærvoksen og de er dermed en del af den  lille gruppe, som den voksne er primærvoksen for, måltider og andre ting foregår sammen i den trygge gruppe, og børnene introducere i deres tempo til vuggestuens andre voksne. Den priære voksne hilser på i garderoben og dagen startes i legerummet eller stillerummet efter behov, Vores erfaring er, at børnenes opstart bliver langt lettere efter denne model.

 

Børnehavetiden

 

Børnehavebørnene her hos os har samme normering som vuggestuebørnene, for de er i den samme trygge gruppe, som de kender og har fulgt fra start, så der er ingen kvalitetsforringelse i at komme i børnehave! Vi har masser af daglige stunder i grupper der er mere aldersinddelt, men overordnet, så deles børnene ikke op.

 

Vi vægter selvværd, selvhjulpenhed og skoleparathed højt og mener at disse ting går hånd i hånd i en sund udvikling, og vi prioriterer at have de bedste forudsætninger til at være nærværende voksne og lade børnene deltage i de praktiske ting. Alle børn har stilletid midt på dagen, så formiddagen kan fordøjes og barnet an rumme eftermiddagen.