Tryghed

Tryghed og forudsigelighed giver børn de bedste vilkår

 


 

At starte i vuggestue

Det er en stor ting i et lille barns liv at starte i vuggestue. Det er helt nye rammer med mange børn, nye voksne. Mange skal undvære mor og far for første gang. Der er i det hele taget ikke noget som helst at sige til at barnet såvel som dets forældre ofte har det svært med denne milepæl.

 

Vi har respekt for den udfordring der er at være forældre og endnu større respekt for de behov barnet har i denne store omvæltning. Vi er meget ydmyge overfor den tillid, der vises os og overfor det kæmpestore ansvar vi har for at ethvert barn får en tryg og god indkøring i vuggestuen. Nogle børn buldrer ind ad døren den første dag og er allerede faldet til inden vi får sagt velkommen, imens andre er længere tid om, at vænne sig til de nye rammer, og begge dele er helt normalt.

 

Vi tilbyder en opstartssamtale med den primær voksne i ugen op til opstart. Her er det muligt, at blive vist rundt, hvis det ønskes, få besvaret alle de spørgsmål, som der måtte være samt lejlighed til at barnet kan få lov at lege lidt i de nye rammer

 

I Mulighedernes vuggestue og børnehave har alle børn ind en primærvoksen og de er dermed en del af den  lille gruppe, som den voksne er primærvoksen for, måltider og andre ting foregår sammen i den trygge gruppe, og børnene introducere i deres tempo til vuggestuens andre voksne. Den priære voksne hilser på i garderoben og dagen startes i legerummet eller stillerummet efter behov, Vores erfaring er, at børnenes opstart bliver langt lettere efter denne model.

 

Børnehavetiden

 

Børnehavebørnene her hos os har samme normering som vuggestuebørnene, så der er ingen kvalitetsforringelse i at komme i børnehave! Vi har 15 børnehavepladser og udvider med 15 mere til sommer. De ældste vuggestuebørn danner sammen med de yngste børnehavebørn en gruppe,Husent 3 grupper vil fortsat være meget ude i naturen.

 

Vi vægter selvværd, selvhjulpenhed og skoleparathed højt og mener at disse ting går hånd i hånd i en sund udvikling. Hos os er der god tid til denne gruppe, så vi har de bedste forudsætninger til at være nærværende voksne og lade børnene deltage i de praktiske ting. Alle børn har stilletid midt på dagen, så formiddagen kan fordøjes og barnet an rumme eftermiddagen,derfor skal alle børn i storegruppen medbringe en sovepose.

 

 

Fleksibel gruppeinddeling

Vi benytter ikke den vanlige vuggestuemodel med 2 statiske grupper, som alle børn bliver fordelt i. Vi vælger istedet mindre enheder hvor alle børn har en primærvoksen.

 

Overgangen fra at være hjemme ved mor og far til at starte i vuggestue er den første sårbare periode. Her mener vi at det er i børnenes tarv at blive skærmet lidt ekstra, at have en mere rolig og forudsigelig dag. Samtidig, så skal de børn der ER faldet til og som har brug for stimulering, nærvær og leg på en anden måde ikke berøves voksenopmærksomhed hver gang et nyt barn starter og har et stort tryghedsbehov. Derfor er grupperne små,

 

Fra børnene er ca. 2½ år og vurderes klar bliver de en del af storegruppen. Der tages altid hensyn til det enkelte barn.

b10
b1
Annoncebillede forfra
b11
b7
b8
 
 
 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved