Børnehus

Velkommen til Mulighedernes Børnehus. En helt lille og nærværende integreret institution med masser af natur og TID til dit barn.

 

Åbent mandag-torsdag 5.30-17.30 og fredag 5.30-16.00


Med omsorg, tryghed og forudsigelighed som fundament oplever børnene en stimulerende og individuelt tilpasset hverdag ved at vi voksne deltager som rollemodel i alle dagens aspekter. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og bygger videre på dennes personlighed og ressourcer, så alle børn får den bedste forudsætning for at udvikle sig til hele, kompetente mennesker, der hviler i sig selv

 


Barndommen er tiden, hvor der dannes fundament for livet og i den fase er tryghed, forudsige­lighed og gensidig respekt forudsætninger, som ethvert barn har ret til at blive mødt med. Vi ser det som vores opgave at skabe rammer, der giver tryghed for børnene samt at møde børnene i øjenhøjde. Kun på denne måde kan vi give dem optimale udviklings- og opvækstvilkår. Det er vigtigt for os, at de fysiske og sociale rammer er indbydende og inspirerende, samt at al kommunikation er anerkendende. Under de vilkår vil børnene selv spille en aktiv rolle i en motiveret udvikling hen mod at blive sociale, ansvarlige og demokratiske mennesker.


Vi har udover pædagoger, en talepædagog, en ergoterapeut og en lærer ansat, hvilket giver et alsidigt pædagogisk og rummeligt fællesskab tilgavn for børnenes udvikling og faglig sparring


Mulighedernes Hus behandler dine personlige data fortroligt og med forsigtighed og respekt

 
 
 
 
 
 

Mette-Rose, mor til Ole skriver juni 2020


Mulighedernes børnehus er det helt perfekte sted for os at få passet vores barn. Der er liv og musik i hverdagene, et alsidigt og kompetent personale, der supplerer hinanden virkelig godt og som oprigtigt holder af hvert eneste barn. Normeringen er god, og børnenes grupper er så små, at der er rum til og blik for alle. Børnenes forskellighed er med til at skabe en unik og rørende mangfoldighed, hvor venskaber opstår på tværs af alder, køn og herkomst, og som er så skønt at lade sit barn opvokse i. Her er ingen rigide intra-systemer, der kræver masser af planlægning, fordi personalet har en god forståelse for en børnefamilies travle hverdag.  Jeg kan på det allervarmeste anbefale  mulighedernes børnehus til alle.
Heidi Bruus, Mor til Simone skriver Oktober 2016


Det er et FANTASTISK sted. Jeg er uddannet lærer og arbejder bl a med kvalitetssikring af uddannelse i skoler. Med dét jeg oplever som forældre for vores barn i denne børnehave, kan jeg give mine bedste anbefalinger både som forældre og fagperson. Det skyldes at læring og det sociale går hånd i hånd. De voksnes relationskompetence er nærværende og autentisk. Deres fagsyn er praktisk-musisk samt et højkvalificeret udeliv. Deres ledelse er præget af tillid, åbenhed og opfindsomhed.

 

Vores børn bliver kvalificeret til skolelivet både fagligt og socialt. Og det er hvad dagtilbud skal strenge sig an til i fremtiden. Jeg mener Mulighedernes Hus lever op til dette og på flere områder er op forkant for udviklingen. 👍🏻