Kognitiv terapeut og NADA udøver

Annette Vinge

 Kognitiv terapeut og NADA udøver.

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2015 og kandidat i ergoterapi i 2020. Herudover har jeg blandt andet grunduddannelsen i neuropædagogik og grunduddannelsen i kognitive behandlingsformer.

Jeg er uddannet og certificeret som NADA-udøver i juni 2022.

Jeg har bred erfaring med at yde støtte til borgere med fysisk, psykisk og sociale funktionsnedsættelser, primært som Bostøtte i socialpsykiatrien. Mine samtaler tager udgangspunkt i den kognitive tilgang.

Gennem tillid, respekt og imødekommenhed håber jeg du føler dig tryg i vores relation.


Kontakt: 28910727