Børnehus

Copyright © All Rights Reserved

Velkommen til Mulighedernes Børnehus. En nærværende integreret institution med masser af natur og TID til dit barn.

Åbent mandag-torsdag 5.30-17.30 og fredag 5.30-16.00

Mulighed for at vælge udflyttergruppe, hvor børnene er på Bågø i naturen hele dagen 4 dage om ugen.

 

Med omsorg, tryghed og forudsigelighed som fundament oplever børnene en stimulerende og individuelt tilpasset hverdag ved at vi voksne deltager som rollemodel i alle dagens aspekter. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og bygger videre på dennes personlighed og ressourcer, så ethvert barn får den bedste forudsætning for at udvikle sig til hele, kompetente mennesker, der hviler i sig selv

Vi lægger vægt på en tryg og rolig opstart med glidende indkøring til institutionslivet. Alle børn har en kontaktperson, og det tilstræbes at alle børn afleveres til og hentes fra, denne kontaktperson hver dag og at denne står for barnets daglige aktiviteter. På denne måde, er der en kontinuitet og tryghed i den faste kontakt.

Barndommen er tiden, hvor der dannes fundament for livet og i den fase er tryghed, forudsige­lighed og gensidig respekt forudsætninger, som ethvert barn har ret til at blive mødt med. Vi ser det som vores opgave at skabe rammer, der giver tryghed for børnene samt at møde børnene i øjenhøjde. Kun på denne måde kan vi give dem optimale udviklings- og opvækstvilkår. Det er vigtigt for os, at de fysiske og sociale rammer er indbydende og inspirerende, samt at al kommunikation er anerkendende. Under de vilkår vil børnene selv spille en aktiv rolle i en motiveret udvikling hen mod at blive sociale, ansvarlige og demokratiske mennesker.

Heidi Bruus, Mor til Simone skriver Oktober 2016

 

Det er et FANTASTISK sted. Jeg er uddannet lærer og arbejder bl a med kvalitetssikring af uddannelse i skoler. Med dét jeg oplever som forældre for vores barn i denne børnehave, kan jeg give mine bedste anbefalinger både som forældre og fagperson. Det skyldes at læring og det sociale går hånd i hånd. De voksnes relationskompetence er nærværende og autentisk. Deres fagsyn er praktisk-musisk samt et højkvalificeret udeliv. Deres ledelse er præget af tillid, åbenhed og opfindsomhed.

Vores børn bliver kvalificeret til skolelivet både fagligt og socialt. Og det er hvad dagtilbud skal strenge sig an til i fremtiden. Jeg mener Mulighedernes Hus lever op til dette og på flere områder er op forkant for udviklingen. 👍🏻