Måltid

Måltiderne

 

 

Alle måltider her foregår i de små grupper. Ved hvert bord sidder en lille gruppe børn sammen med en voksen. Vi tilstræber, at det er børnenes kontaktvoksne, der sidder ved bordet, og er denne ikke på arbejde, så sidder der en anden kendt voksen istedet.

 

Kendte rammer

Alle har faste pladser ved bordene, og rammerne for bordskik, opførsel osv. er kendte for børnene. Det giver en ro og et overskud til at nyde maden

 

Børn er forskelige

Mennesker er generelt forskellige og det gælder selvfølgelig også børn. Forventningerne til børnene udvikler sig med børnene, og det vil sige, at der selvfølgelig er forskel på hvad de forskellige børn kan og skal leve op til. Det er en sund og god ting for børnene at lære at anerkende hinandens forskellighed og forskellige behov.

 

Voksne er også forskellige

Som i alle andre af hverdagens faste situationer gælder det, at vi voksne  er enige om den overordnede ramme, enige om hvad den gode rollemodel skal give videre og enige om grænserne.

 

Når det er sagt, så er vi som personer forskellige, vi har generelt forskellige roller i sociale sammenhænge, vi taler ikke lige meget, taler ikke ens, har ikke samme måde at spise på og der er sikkert mange andre forskelle.

 

Vi ser disse forskelle som en stor fordel, og ser bestemt intet problem i, at børnene oplever, at voksne også er forskellige. Børnene har på den måde flere at spejle sig i og så længe rammerne er ens og forudsigelige, så længe grænserne står fast, så betyder det mindre, om grænsesætningen er ens. Børnene får et mere nuanceret billede at verden på denne måde.

 

Vi voksne er rollemodeller

Rammen vi spiser i er tilpasset, så den i bedst muligt omfang ligner måltidet i en familie og vi voksne indgår i måltidet som rollemodeller for børnene. Vi spiser med, taler med, beder om ting på bordet, siger tak og velbekomme og hvad der ellers hører et normalt måltid til.

 

Vores intention er at måltidssituationerne skal være overførbare til måltidssituationerne derhjemme, og at måltiderne er med til at give børnene en god social forståelse og et sundt forhold til mad og samvær.

 

Kosten

I vuggestuen gives en god varieret og nærende kost. Der serveres ikke sukkerrige spise- eller drikkevarer (med undtagelse afårstidsfesterne, fødselsdage og lign.) Brød til formiddags- og eftermiddagsmader i hovedreglen hjemmebagt


Børnene får mælk til morgenmad og frokost, vand for resten. Optil 1 år gives MME og derefter letmælk

 

Vi kan sagtens give en flaske til de børn, der starter i vuggestue inden de er kommet af med den. Så skal du bare selv have en flaske med til os, så dit barn får den helt rigtige.

 

Al alderssvarende kost er inkuderet i prisen, herunder modermælkserstatning og grød til de helt små. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.