Sprog

Copyright © All Rights Reserved

Sådan arbejder vi med sproget

 

Hanne Sivkær Pettersen er pædagog og talepædagog. Det er hende, der er i spidsen for den sproglige indsats, som vi har her.

Vi har prioriteret, at have en høj normering om formiddagen, hvor børnene har samlet vågentid og har størst overskud. Her prioriterer vi 1:1 tid med børnene:

Mandag og torsdag går Hanne fra med de børn, som hun arbejder med (1 ad gangen) Løbende vurderer hun alle børn børnehuset, og udfra disse vurderinger bestemmer hun hvilke børn, hun skal have et intensivt forløb med. For alle børn formidler hun børnenes sproglige niveau til de andre voksne, og vejleder alle i, hvordan vi bedst støtter op om børnene der hvor de er, er der mundmotoriske problematikker, så arbejder hun og Christina Kofod og Christina Mie (der er ergoterapeuter) sammen om at gøre noget ved det.

Forældrene bliver selvfølgelig inddraget i vores vurderinger og indsats. I er de vigtigste voksne i børnenes liv, så intet tiltag herfra går udenom jer.

Dagens Rytme

Rytmen her er sådan at fuldtidsbørnene kommer fra kl. 6, her sover nogle, der er morgenmad og leg, kl. 7.30 deles grupperne op.

Kl. 8.45 har vi samling, hvor månedens tema ofte er omdrejningspunkt for det vi taler og synger om. Vi har nogle kasser med ting, farvekort osv. som vi synger om.

Kl. ca. 9.00 er der formiddagsmad (alle børn sidder på faste pladser i små grupper) Den voksne tilstræbes at være den samme ved stortset alle måltider. Vi tilpasser kommunikationen ved bordene til de børn der sidder der, og bruger rigtig meget talepædagogens vurderinger af, hvor børnene er rent begrebsmæssigt. Vi voksne spiser med og lægger op til at bede om tingene på ordet, række til hinanden, sige tak og velbekomme osv. ud over at tale om stort og småt.

Formiddagen

Efter formiddagsmad ser en formiddag ofte sådan ud,

Storegruppen går til hytten

En voksen i vuggestuen er måske på tur med 1-3 børn, og ca.3 andre er hjemme med de sidste 7-9 børn, hvor af, der som regel på skift er 1 i stillerum med Hanne eller Christina.

Anerkendelse underbygger sproget

Vores tilgang til og kommunikation med børnene er anerkendende. De voksne møder børnene i øjenhøjde, observerer på børnenes samspil og kropssprog og gør os altid umage med at forstå børnenes sprog og bruge barnets ressourcer til at stimulere barnets naturlige sproglige udvikling.

Det skrevne sprog

Rammerne i institutionen er sådan at børnene kan trække sig, og det giver en anden fordybelse mange gange, derfor har vi valgt at tegne små tegninger på væggen i børnehøjde og skrive under tegningerne, hvad det er (Hus, Træ, Sol, Regn, Blomst osv) i garderoben, hvor vi er på vej ud. I køkken-alrum er det Glas, Tallerken, Ske osv, der er tegnet og skrevet. På børnenes garverobepladser, kasser osv står deres navn, og dagens personale står der billeder af med navne på.

Det er vores oplevelse at flere børn synes, at det er sjovt at finde bogstaver der ligner hinanden, at finde deres navn osv. Der er selvfølgelig også børn, der ikke interesserer sig for det, men vores holdning er, at tal og bogstaver, forståelsen for at der findes et skriftsprog er en helt naturlig del af livet i Danmark, og derfor har det en naturlig plads her uden at børnene bliver tvunget til noget.

Vi har været i dialog med indskolingen på Glamsbjergskolen og hørt dem, hvordan vi bedst giver børnene et godt fundament på denne front og de har sagt, at det er en brugbar indsats, men at det er vigtigt f.eks ikke kun at skrive med store bogstaver, for så kan ordbilledet ikke bruges til noget f.eks Søren er korrekt mens SØREN ikke er korrekt, så det prøver vi at efterleve.

I storegruppen arbejdes merekonret ed bogstavernes form, børnene skriver deres navn, og leger lærdom ombogstaver og tal ind, så de er klar til at gå i sole med åbent og forventningsfuldt sind