Skoleklar

Copyright © All Rights Reserved

Fra børnehus til skole

Vi gør vores bedste for at børnene får den bedst mulige overgang til skole. I vores målsætning har vi kortlagt hvad vores mål er for det enkelte barn ved overgangen til skole. Vi har fokus på hele barnet lie fra de sociale og sproglige kompetencer til den personlige og faglige udvikling.

Det er vigtigt at børnene kan sidde stille og koncentrere sig, vigtigt at barnet kan rumme de små knubs som verden giver, tror på sig selv og at de er selvhjulpne. Derudover er det vores mål, at de har stiftet bekendtskab med bogstaver og tal på et niveau, hvor de kender bogstaverne og deres lyd, kender de små tal og har forståelse af mængder og kan tælle.

Vi undersøger børnene sprogligt og motorisk, og udfører en skoleparathedstest inden skolestart, og alt sker selvfølgelig i samarbejde med forældrene. Vi laver en lille mappe med vores vurderinger og beskrivelser af barnet, som vi med forældrenes accept videregiver til skolen, for at give skolen bedst mulige forudsætninger for at modtage børnene.

I 2014 har vi indgået samarbejdsaftale med Glamsbjergskolen, hvor førskolebørnene sammen med deres faste voksne skal i skole en formiddag om ugen den sidste halvdel af maj og 2 formiddage om ugen i juni. Her er børnene sammen med deres kommende klassekammerater, lærere og pædagoger. Den første tid i skolen er børnenes kontaktvoksne herfra med, indtil børnene er klar til at være der selv. Sidst i maj deltager børnene i den traditionelle skolebyttedag.